Velkommen til Easy Bodies og Kai Kjartan Høgberg.
Fokuset mitt ligger på Strukturell Integrering som har som mål å frigjøre hele kroppen fra restriksjoner som kan være gunstig ved vanskelig løste, tilbakevendende og langvarige problemer i bevegelsesapparatet.
Jeg arbeider med mennesker med smerte problematikk, begrenset av skader og direkte traumer, bevegelses restriksjoner og kompensasjons mønstre som gjør at de ikke kan prestere eller fungere optimalt i hverdagen.
Start med å lese om KMI og Fordeler, meld deg på mitt nyhetsbrev og ta kontakt om du har spørsmål til hvordan vi evt. kan arbeide sammen.
Les om KMI

kmi-logo-1

KMI – Strukturell Integrering frigjør din kropp systematisk, og ikke symptomatisk.

mer
Bestill Oslo

integrate

En behandling som vil gi deg en følelse av å vere mer “hjemme” i din kropp.

bestill
Book Bornholm

booking-thumbnail

Bestill en enkelt session eller en behandlings serie, individuelt tilpasset deg.

bestill
Fordeler

yoga-therapy

KMI bringer ofte mange fordeler til din flexibiltet og energi nivåer.

mer

Easy Bodies har som mål å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde den enkeltes funksjonsevne og å skape bedre forhold for helse og livsutfoldelse ved bruk av KMI – Strukturell Integrering og bevegelse.

Din kropp analyseres nøye både statisk og i bevegelse og vi vil behandle deg ut i fra ditt sær egne strukturelle og funksjonelle mønster for å bringe mer oppmerksomhet, letthet, bevegelse og integritet inn i livet ditt.

KMI – Strukturell Integrering er en unik behandlingsform med en start, en midt og en ende og dette er en behandling som kan stå helt på egne bein, eller den kan være et  supplement til annen behandling du måtte være i.

Underveis får du veiledning til selvhjelp så du bedre kan ta vare på deg selv i din hverdag, til sport og aktiviteter.

Du garanteres 100% fokus og det er viktig at du sitter igjen med en følelse av å bli både sett og hørt.

Betydningen av Strukturell Integrering.

Et viktig prinsipp for Strukturell Integrering er at kroppen er betydelig påvirket av den kraftige tyngdekraften. I en feiljustert tilstand brukes kroppens verdifulle ressurser ineffektivt, og arbeider for å holde en person oppreist i tyngdekraften. I tillegg er påkjenningene i dagliglivet, fysiske skader, usunne bevegelsesmønstre og holdninger ting som kan påvirke ens fysiske struktur. Over tid vil kroppen forkorte, stramme seg til for å imøtekomme stress, skape stivhet, smerte, tretthet og mangel på velvære.

 

De fleste manuelle terapeuter er i dag enige om at, ingen terapeutisk tilgang til smerter er komplett, med mindre generell kroppsholdning blir forbedret.” – Erik Dalton