Er kroppen stiv og kranglete ?
Easy Bodies er IKKE symptom orientert, men SYSTEM orientert og assisterer deg i å nøste opp i strukturelle og bevegelsesmønster som ikke fungerer eller skaper smerte.
Start med å lese om Strukturell Integrering, Fordeler og meld deg på nyhetsbrevet, følg på sosiale medier og ta kontakt om du har spørsmål.
Strukturell Integrering

Strukturell Integrering frigjør kroppen din systematisk, ikke symptomatisk.

mer
Bestill Lørenskog

integrate

En behandling som vil gi deg en følelse av å vere mer “hjemme” i din kropp.

bestill
Online Kurs & eBok

online kurs

Min eBok og online kurs vil kunne guide til en bedre fungerende kropp.

bestill
Fordeler

yoga-therapy

Strukturell Integrering bringer ofte mange fordeler til din totale kroppsfunksjon.

mer

Betydningen av Strukturell Integrering.

Et viktig prinsipp for Strukturell Integrering er at kroppen er betydelig påvirket av den kraftige tyngdekraften. I en feiljustert tilstand brukes kroppens verdifulle ressurser ineffektivt, og arbeider for å holde en person oppreist i tyngdekraften. I tillegg er påkjenningene i dagliglivet, fysiske skader, usunne bevegelsesmønstre og holdninger ting som kan påvirke ens fysiske struktur. Over tid vil kroppen forkorte, stramme seg til for å imøtekomme stress, skape stivhet, smerte, tretthet og mangel på velvære.

De fleste manuelle terapeuter er i dag enige om at, ingen terapeutisk tilgang til smerter er komplett, med mindre generell kroppsholdning blir forbedret.”          – Erik Dalton

dividerbar-wide

Easy Bodies har som mål å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde den enkeltes funksjonsevne og å skape bedre forhold for helse og livsutfoldelse ved bruk av Strukturell Integrering og bevegelse.

Din kropp analyseres nøye både statisk og i bevegelse og du vil behandles ut i fra ditt sær egne strukturelle og funksjonelle mønster for å bringe mer oppmerksomhet, letthet, bevegelse og integritet inn i livet ditt.

Strukturell Integrering er en unik behandlingsform som kan stå helt på egne bein, eller den kan være et  supplement til annen behandling du måtte være i.

Underveis vil du få veiledning så du bedre kan ta vare på deg selv i din hverdag, til sport og aktiviteter.

Du garanteres 100% fokus og det er viktig at du sitter igjen med en følelse av å bli både sett og hørt.

Ansvarsfraskrivelse

Alt innhold som er innlemmet i eller gjort tilgjengelig via dette nettstedet, er kun til informasjonsformål og er ikke en erstatning for medisinsk behandling. Kai Kjartan Høgberg påtar seg intet ansvar for bruk eller manglende bruk av denne informasjonen. Det gis ingen garantier for innholdet på dette nettstedet. Du bør alltid konsultere autorisert helsepersonell før du starter en ny helsepraksis.