Benskjørhet og kofaktorer er tett linket sammen.


Benskjørhet, ostoporose eller tap av beintetthet om du vil er noe mange mennesker, og kanskje spesielt eldre kvinner, er opptatt av.  [Continue reading]

Sensorisk Motor Amnesi, hva er det ?

sensorisk motor amnesi

Evnen til å merke oss selv fra utsiden og innsiden er utrolig viktig! Sensorisk Motor Amnesi – beskriver ineffektive mønstre av muskulær aktivering som er så vanlige at en ikke kan fornemme eller kontrollere dem. … [Continue reading]

Sannhetens øyeblikk var skremmende denne gangen!

Jeg gremmes....!! Sannhetens øyeblikk var skremmende denne gangen etter at jeg for en uke siden lastet ned Moment, en app som registrerer tiden du sitter på telefonen i løpet av en dag. … [Continue reading]

Spesialisering er for insekter! Vi er generalister.

spesialisering

Dette er spesialister....... For noen dager siden snakket jeg mye om spesialisering med de som kom inn på klinikken, og da særlig i forhold til idrett og hvordan unge og barn trener både to, tre og flere ganger pr.uke...pluss kamper eller … [Continue reading]

Tensegritet! Hvordan tensegritet er relevant for kroppen vår.

tensegritet

Tensegritet er et begrep og et prinsipp som Strukturell Integrering er basert rundt. På engelsk, tensegrity  =  tension & integrity, etprinsipp som tydelig, (for meg i alle fall) gir oss en klar idé om at skjelettet er rammeverket og … [Continue reading]

Skulder, roing og en muskel dypt i magen ble til sammen et problem.

skulder

En mann kom inn på klinikken min en dag og fortalte at han hadde problemer med sin venstre skulder, det er ingen smerter, men det er ” noe ” der sa han. … [Continue reading]

Natur og bevegelse hører sammen med oss, trening er kulturelt betinget.

natur

Natur og trening kan absolutt kombineres og det er utvilsomt mange fordeler ved dette,  … [Continue reading]

Kompensasjonsmønstre er noe alle mennesker har i større eller mindre grad.

kompensasjonsmønstre

Kompensasjonsmønstre er noe alle har i større eller mindre grad, men hva er det for noe? … [Continue reading]

Strekke muskler ? Vær smartere, mer målrettet og oppnå mer !

strekke

Strekke, stretching, tøye, spenne ut....kjært barn har mange navn, blir ofte brukt for å løse opp i kroppen for å kjenne seg smidigere. … [Continue reading]

Lever du i kroppen din, eller arbeider du på den ?

plante vokser

Lever du kroppen din eller arbeider du på den ? Ettersom jeg er opptatt av å integrere hele kroppen i behandling og bevegelse liker jeg å tenke på at jeg arbeider med kroppen og ikke på den. … [Continue reading]