Priser

Nytt fra 01.01.2021:

  • MOMS – regjeringen har bestemt at fra 01.01.2021 skal det legges moms på alternativ behandling og alle priser er nå oppdatert i forhold til dette og alle er inkl.MVA.