Benskjørhet og kofaktorer er tett linket sammen.


Benskjørhet, ostoporose eller tap av beintetthet om du vil er noe mange mennesker, og kanskje spesielt eldre kvinner, er opptatt av.  [Read more…]